вардя

вардя
гл. - пазя, браня, щадя, запазвам, завардвам, охранявам, предпазвам, защищавам, закрилям, увардвам, предвардвам
гл. - дебна, причаквам, следя, бдя, извардвам
гл. - отбранявам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • браня — гл. защищавам, пазя, вардя, увардвам, опазвам, предпазвам, закрилям, охранявам, покровителствувам, отбранявам, отбивам, отстоявам гл. застъпвам се за, поддържам гл. запазвам, предвардвам …   Български синонимен речник

  • внимавам — гл. бдя, пазя, вардя, полагам грижи, съобразявам, съсредоточавам се, приковавам вниманието си, замислям се, отварям си очите, опичам си ума гл. грижа се за, гледам гл. погрижвам се, проверявам, виждам …   Български синонимен речник

  • дебна — гл. издебвам, причаквам, чакам, изчаквам, вардя, следя, бдя, наблюдавам, оглеждам се, шпионирам, вървя по стъпките, сподирям, вървя по петите, преследвам гл. слухтя, подслушвам …   Български синонимен речник

  • завардвам — гл. вардя, пазя, запазвам, браня, закрилям, охранявам, защищавам, покровителствувам, предпазвам гл. предвардвам, извардвам, издебвам, дебна гл. забранявам, запрещавам, заграждам, ограждам гл. ангажирам, заемам …   Български синонимен речник

  • закрилям — гл. браня, вардя, защищавам, покровителствувам, охранявам, запазвам, завардвам, предпазвам, опазвам, застъпвам се, предвардвам гл. пазя, грижа се …   Български синонимен речник

  • запазвам — гл. пазя, опазвам, охранявам, вардя, увардвам, завардвам, предпазвам, предвардвам гл. закрилям, защищавам, браня гл. крия, скривам, съхранявам, спастрям гл. прислонявам, прикривам, заслонявам гл. пестя, икономисвам, спестявам, отделям гл …   Български синонимен речник

  • защищавам — гл. браня, пазя, вардя, отбранявам, завардвам, охранявам, предпазвам гл. закрилям, поемам защитата, вземам под защита, покровителствувам, протежирам, застъпвам се гл. поддържам, подкрепям гл. боря се за гл. застъпвам се за, отстоявам гл …   Български синонимен речник

  • изварявам — гл. вардя, дебна, издебвам, чакам, причаквам, изчаквам, дочаквам, следя, изненадвам, улучвам …   Български синонимен речник

  • издебвам — гл. дебна, вардя, извардвам, причаквам, следя, изчаквам, изненадвам …   Български синонимен речник

  • икономисвам — гл. пестя, спестявам гл. скътвам, отделям, отделям настрана, прикътвам, пазя, вардя гл. намалявам, съкращавам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”